หน้าแรก Forward Magazine

สมัครสมาชิก(Register)ค้นหาช่วยเหลือรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ(Log in)

ตอบ

Fuji Xerox Smart Workshop
ผู้ตั้ง ข้อความ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ Fuji Xerox Smart Workshop 


ฟูจิ ซีร็อกซ์ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Fuji Xerox Smart Workshop
ให้แนวทางการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในยุคดิจิทัล

ฟูจิ ซีร็อกซ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Fuji Xerox Smart Workshop ให้แนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ 3 ประการ ประกอบด้วย ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่องค์กรในยุคดิจิทัล

รายงานข่าวจากบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า องค์กรธุรกิจในปัจจุบันพยายามสรรหาวิธีเพื่อลดต้นทุน พร้อมการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยเวลาสั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล เห็นได้จากสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน Gen Z และGen Y ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตถึง 5-7 ชั่วโมง/วัน ทำให้ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้การทำกิจกรรมในรูปแบบ Online และ Offline เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น การรับ - ส่งเอกสาร ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการรับส่งในรูปแบบOnline ถึง 61.7% (จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินทอร์เน็ตในปี 2560 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องหาแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถลดค่าใช่จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Fuji Xerox Smart Workshop เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในยุคดิจิทัล

สำหรับฟูจิ ซีร็อกซ์ มี Cloud Solutions สามารถสั่งงานบนมือถือ ปริ้นงานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา หรือแม้แต่การจัดเก็บเอกสารสามารถจัดเก็บไว้บน Cloud เมื่อต้องการปริ้นเอกสารชุดไหน ผู้ใช้สามารถดึงเอกสารบน Cloud มาปริ้นได้ตามต้องการ ข้อดีคือลดระยะเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษ ลดพื้นที่และขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารแบบเดิม ๆ ที่ต้องจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม หรือตู้จัดเก็บ และลดความยุ่งยากในการใช้เอกสารร่วมกัน ซึ่ง Cloud Solutions สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าองค์กรทำงานแบบไร้สาย หรือสามารถดาวน์โหลด Application ที่เรียกว่า Fuji Xerox Print Utility ได้ทั้งระบบ iOS และ android มาใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถปริ้นงานผ่านเครื่องมัลติฟังก์ชั่น โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Server เพียงเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


_________________

Like กดที่รูป
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:
ตอบ หน้า 1 จาก 1
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
  


copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com