หน้าแรก Forward Magazine

สมัครสมาชิก(Register)ค้นหาช่วยเหลือรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ(Log in)

ตอบ

"แม่ช้อยนางรำ" นำตัดสิน การแข่งขันทำอาหารประจำถิ่น
ผู้ตั้ง ข้อความ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ "แม่ช้อยนางรำ" นำตัดสิน การแข่งขันทำอาหารประจำถิ่น 


"แม่ช้อยนางรำ" นำตัดสิน การแข่งขันทำอาหารประจำถิ่น 4 จังหวัด
งานแสดงอาหารและเครื่องดื่มภาคต ะวันออก 7?8 ส.ค. ที่ เซ็นทรัล แจ้งฯ
.............................. ..............................
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัด กิจกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่ มภาคตะวันออก (Eastern food & Hoteliers Expo 2018) โดยมี นายถาวร วัฒนกุล ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดชลบุรี, นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดจันทบุรี, นางจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดระยอง, นายสานนท์ เพ็ญแสงท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตร าด และ นายสันติ เศวตวิมล ประธานการตัดสินการแข่งขัน ร่วมงาน ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เมื่อวันก่อน

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กิจกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่ มภาคตะวันออก (Eastern food & Hoteliers Expo 2018) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่ องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์สีสันตะวันออ ก จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬ าจังหวัดชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือกับกลุ่มภา คตะวันออก 4 จังหวัด คือ จ.ระยอง, จ.ชลบุรี, จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ซึ่งคาดว่า จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ ยวและประชาชน เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ยกระดับความน่าเชื่อถือแก่อุตสา หกรรมการท่องเที่ยว และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคต ะวันออก
ด้าน นายถาวร วัฒนกุล ตำแหน่ง ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กิจกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่ มภาคตะวันออก Eastern food & Hoteliers Expo 2018 จะเกิดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 นี้ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ โดยแนวคิดคือ การนำจุดเด่นหลายด้านทั้งแหล่งท่ องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและวิถี ชีวิตชุมชน 4 จังหวัดของภาคตะวันออก ซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยว กับอาหารการกิน โดยเฉพาะการมีอาหารพื้นเมืองท้อ งถิ่นหลายประเภทอันมีเอกลักษณ์เ ฉพาะหารับประทานยาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพิธีเปิด งาน วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้สร้างกิจกรรมการจัดแข่งขันทำ อาหารประจำถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนั กและร่วมกันอนุรักษ์ให้ประชาชนค นไทยและทั่วโลกได้คิดถึงอาหารไท ยได้มากยิ่งขึ้น โดยตั้งโจทย์หาแชมป์ประจำจังหวั ดใน 4 เมนู คือ 1. แจงลอน จังหวัดชลบุรี, 2. แกงหมูชะมวง จังหวัดระยอง, 3. เส้นจันทร์ผัดปู จังหวัดจันทบุรี และ 4. ข้าวคลุกพริกเกลือซีฟู๊ด จังหวัดตราด โดยมี แม่ช้อยนางรำ-คุณสันติ เศวตวิมล, อาจารย์วลัยพร ใจหนักแน่น ผู้เชี่ยวชาญอาหารท้องถิ่นประจำ จังหวัดระยอง, นางณัฐธิดา หอมหวล (แม่เจริญ) ผู้บุกเบิกและพัฒนาข้าวหลามหนอง มนและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเล มากว่า 50 ปี และ นายบุญสมิทธิ์ พุกกะระสุต (เชฟบุค) คอลัมนิสต์อาหาร นิตยสารชั้นนำ

นอกเหนือกิจกรรมการแข่งขันแล้ว ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อา หารและเครื่องดื่ม จากชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ ผู้ประกอบการ OTOP กว่า 40 ผู้ประกอบการ ร่วมสืบสานอาหารไทยให้คงอยู่อย่ างยั่งยืน เพราะ "อาหารไทยประจำถิ่น" เป็นทั้งมรดกวัฒนธรรม เป็นของดีของประเทศ คนไทยทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในกา รช่วยกันอนุรักษ์อาหารไทยให้ คงอยู่ และส่งเสริมให้เป็นเมนูแถวหน้าข องคนทั่วโลกสมกับที่ได้รับการกล่ าวขานว่าประเทศไทยเป็นครั วของโลก


_________________

Like กดที่รูป
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:
ตอบ หน้า 1 จาก 1
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
  


copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com