˹���á Forward Magazine

ตอบ

โซโล่ป้าฮวาซาโหนกหีอูฐปังกลบเพลงวงขนาดนี้...
ผู้ตั้ง ข้อความ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ โซโล่ป้าฮวาซาโหนกหีอูฐปังกลบเพลงวงขนาดนี้... 
...จะมีแววตุ๊บจากวงเป็นรายต่อไปป่ะคะพรี่ๆ นุ้งสงสัยจุง

/ปลายตามองเมนวอคัลอย่างอีตุ๊กกี้พร้อมกลั้นขำรัวๆ กรั่กๆๆ


_________________
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว ส่ง Email
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
ว่าแต่ปีนี้เมนนุ้งท็อปฟอร์มรัวๆเลยค่ะ หมดจากลูกเจนเหงือกก็มาป้าฮวาซาโหนกหีอูฐอีก ฟาดมากๆ พร้อมทุบทุกตัวเพรคะ กรั่กๆๆ


_________________
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว ส่ง Email
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
อ้าว นี่ปล่อยเพลงแล้วหรอคะ เงียบเป็นเป่าสาก


_________________
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว ชมเว็บส่วนตัว
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
ขอไม่พูดอะไรมากนะคะ ให้ที่1เมล่อนเป็นตัวตัดสิน

/เบ้ปากพร้อมมองเหยียดใส่เบาๆ


_________________
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว ส่ง Email
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:
ตอบ หน้า 1 จาก 1
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
  


copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com