˹���á Forward Magazine

วิธีใช้ BBCode
แนะนำการใช้งาน
BBCode คืออะไร?

การจัดรูปแบบของตัวอักษร
จะสร้างตัวหนา, ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ ได้อย่างไร
จะเปลี่ยนสีหรือขนาดตัวอักษรอย่างไร
จะใช้คำสั่งร่วมกันได้หรือไม่?

ข้อความอ้างอิง และตัวอักษรความกว้างคงที่
ข้อความอ้างอิงในการตอบ
ตัวอักษรความกว้างคงที่

วิธีสร้างรายการ
การสร้างรายการที่ไม่มีหมายเลขลำดับ
การสร้างรายการที่มีหมายเลขลำดับ

การสร้างข้อความเชื่อมโยง (links)
การเชื่อมโยงไปเว็บอื่นๆ

การแสดงรูปภาพในข้อความที่พิมพ์ตอบ
การแทรกรูปภาพลงในข้อความ

อื่นๆ
จะใส่คำสั่งของตัวเองได้หรือไม่?

ขึ้นไปข้างบน
แนะนำการใช้งาน
BBCode คืออะไร?

BBCode คือส่วนหนึ่งของภาษา HTML. คุณสามารถใช้ BBCode ในข้อความที่คุณพิมพ์. และคุณสามารถยกเลิกการใช้ BBCode ในแต่ละข้อความได้ในแบบฟอร์มกรอกข้อความ. BBCode มีรูปแบบคล้ายๆกับภาษา HTML, คือจะมีเครื่องหมาย [ และ ] คลุมคำสั่งไว้ แทน < และ > ในภาษา HTML. แต่จะสามารถควบคุมการแสดงผลได้ดีกว่า. คุณสามารถเพิ่มคำสั่ง BBCode ให้กับข้อความของคุณโดยคลิกปุ่มคำสั่งด้านบนช่องกรอกข้อความ.

ขึ้นไปข้างบน
การจัดรูปแบบของตัวอักษร
จะสร้างตัวหนา, ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ ได้อย่างไร

BBCode จะช่วยสร้างรูปแบบให้กับตัวอักษร ดังนี้:
 • ถ้าจะทำตัวหนา ให้พิมพ์ข้อความแทรกลงในในรหัส [b][/b], เช่น:

  [b]สวัสดี[/b]

  จะได้ผลเป็น สวัสดี
 • ถ้าจะขีดเส้นใต้ ก็ใช้ [u][/u], เช่น:

  [u]อรุณสวัสดิ์[/u]

  จะได้เป็น อรุณสวัสดิ์
 • ถ้าจะทำตัวเอียง ให้ใช้ [i][/i], เช่น:

  [i]ตัวเอียง[/i]

  จะได้ผลเป็น ตัวเอียง


ขึ้นไปข้างบน
จะเปลี่ยนสีหรือขนาดตัวอักษรอย่างไร

การเปลี่ยนสีหรือขนาดของตัวอักษร จะขึ้นอยู่กับโปรแกรม browser
 • ถ้าจะเปลี่ยนสีตัวอักษร ให้ใช้คำสั่ง [color=][/color]. ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนสีได้ (เช่น red, blue, yellow, ฯลฯ) หรือใช้เลขฐาน 6 ก็ได้, เช่น #FFFFFF, #000000. ยกตัวอย่างเช่น, จะสร้างตัวอักษรสีแดง:

  [color=red]สวัสดี![/color]

  หรือ

  [color=#FF0000]สวัสดี![/color]

  ทั้งคู่จะได้ผลเป็น สวัสดี!
 • การเปลี่ยนขนาดตัวอักษรก็ทำได้โดยใช้คำสั่ง [size=][/size]. ขนาดของตัวอักษรจะเป็นหน่วย pixels, เริ่มต้นที่ 1 (ซึ่งเล็กมากจนมองไม่เห็น) จนถึง 29 (ใหญ่ที่สุด). ตัวอย่างเช่น:

  [size=9]ขนาดเล็ก[/size]

  จะได้ผลเป็น ขนาดเล็ก

  และ

  [size=24]ขนาดใหญ่![/size]

  จะได้ผลเป็น ขนาดใหญ่!


ขึ้นไปข้างบน
จะใช้คำสั่งร่วมกันได้หรือไม่?

ใช้ได้, เช่นต้องการเน้นความสำคัญ คุณอาจใช้:

[size=18][color=red][b]ประกาศ![/b][/color][/size]

จะได้ผลเป็น ประกาศ!

แต่ขอแนะนำว่าอย่าใช้ลักษณะพิเศษมากจนเกินไป และจะต้องปิดคำสั่งให้เรียบร้อยด้วย. ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ผิด (เพราะปิดคำสั่งผิดลำดับ):

[b][u]ตัวอย่างที่ผิด[/b][/u]

ต้องแก้ไขเป็น:

[b][u]ตัวอย่างที่ถูก[/u][/b]

ขึ้นไปข้างบน
ข้อความอ้างอิง และตัวอักษรความกว้างคงที่
ข้อความอ้างอิงในการตอบ

มี 2 แบบ.
 • แบบมีชื่อเจ้าของ. ข้อความอ้างอิงจะอยู่ภายในคำสั่ง [quote=""][/quote]. เช่น คุณต้องการพิมพ์ข้อความอ้างอิงของ Mr. Blobby:

  [quote="Mr. Blobby"]ข้อความอ้างอิงของ Mr. Blobby[/quote]

  เมื่อข้อความถูกแสดง จะมีคำว่า Mr. Blobby wrote: นำหน้า. จำไว้ว่าคุณต้องใส่ฟันหนู "" คลุมชื่อทุกครั้ง.
 • แบบไม่มีชื่อเจ้าของ. คือใส่แค่ [quote][/quote]. ก็จะมีแค่คำว่า Quote: นำหน้าข้อความอ้างอิง.


ขึ้นไปข้างบน
ตัวอักษรความกว้างคงที่

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ข้อความที่ต้องการความกว้างที่แน่นอน เช่น แท็ปกีตาร์. คุณสามารถพิมพ์ข้อความนั้นลงในระหว่างคำสั่ง [code][/code] เช่น

[code]echo "This is some code";[/code]

คำสั่งอื่นๆที่อยู่ภายใน [code][/code] (ถ้ามี) ก็จะยังใช้ได้ด้วย.

ขึ้นไปข้างบน
วิธีสร้างรายการ
การสร้างรายการที่ไม่มีหมายเลขลำดับ

BBCode สามารถสร้างรายการได้ 2 แบบ คือ แบบไม่มีหมายเลขลำดับ และแบบมีหมายเลขลำดับ. เหมือนกับในภาษา HTML. แต่ละรายการจะมีเครื่องหมายวงกลมนำหน้า. ใช้คำสั่ง [list][/list] และนำหน้าแต่ละรายการด้วยคำสั่ง [*]. เช่นต้องการแสดงรายการสีที่ชอบ จะพิมพ์ดังนี้:

[list]
[*]สีแดง
[*]สีน้ำเงิน
[*]สีเหลือง
[/list]

จะได้ผลเป็น:
 • สีแดง
 • สีน้ำเงิน
 • สีเหลือง


ขึ้นไปข้างบน
การสร้างรายการที่มีหมายเลขลำดับ

แบบที่สองคือ มีหมายเลขลำดับนำหน้า. ใช้คำสั่ง [list=1][/list] เพื่อเรียงลำดับตัวเลข, [list=a][/list] เพื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร. ซึ่งมีคำสั่งนำหน้าแต่ละรายการคือ [*]. เช่น:

[list=1]
[*]ไปที่ร้าน
[*]ซื้อคอมพิวเตอร์
[*]ทำใจเมื่อคอมพิวเตอร์พัง
[/list]

จะได้ผลดังนี้:
 1. ไปที่ร้าน
 2. ซื้อคอมพิวเตอร์
 3. ทำใจเมื่อคอมพิวเตอร์พัง
ถ้าใช้แบบเรียงตามตัวอักษร เช่น:

[list=a]
[*]คำตอบแรก
[*]คำตอบที่สอง
[*]คำตอบที่สาม
[/list]

จะได้ผลเป็น
 1. คำตอบแรก
 2. คำตอบที่สอง
 3. คำตอบที่สาม


ขึ้นไปข้างบน
การสร้างข้อความเชื่อมโยง (links)
การเชื่อมโยงไปเว็บอื่นๆ

BBCode สามารถทำข้อความเชื่อมโยงได้หลายวิธี, Uniform Resource Indicators หรือชื่อย่อคือ URLs.
 • วิธีแรกคือใช้คำสั่ง [url=][/url], ซึ่งข้อความหลังเครื่องหมายเท่ากับ = จะเป็นตำแหน่ง URL. ตัวอย่างเช่น:

  [url=http://www.phpbb.com/]คลิกที่นี่ เพื่อไปที่ phpBB[/url]

  จะได้ผลดังนี้ คลิกที่นี่ เพื่อไปที่ phpBB ซึ่งจะเปิดหน้าใหม่ให้โดยอัตโนมัติ.
 • แต่ถ้าคุณต้องการให้ข้อความเชื่อมโยงนั้นถูกแสดงออกมาเลย ก็พิมพ์ว่า:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  จะได้ผลเป็น, http://www.phpbb.com/
 • โปรแกรม phpBB มีฟังก์ชันพิเศษคือ Magic Links ที่สามารถแปลงข้อความเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องพิมพ์ http:// เลย. เช่นคุณพิมพ์ว่า www.phpbb.com ลงในข้อความของคุณ จะได้ผลเป็น www.phpbb.com โดยอัตโนมัติ.
 • ซึ่งจะใช้ได้กับชื่อ e-mail เช่น:

  [email]no.one@domain.adr[/email]

  จะได้ผลเป็น no.one@domain.adr หรือคุณแค่พิมพ์ว่า no.one@domain.adr ก็จะถูกแปลงให้โดยอัตโนมัติ.
ทุกคำสั่งของ BBCode คุณสามารถใช้ร่วมกับ URLs ได้ เช่น [img][/img] (ดูหัวข้อถัดไป), [b][/b], ฯลฯ. แต่จะต้องปิดคำสั่งตามลำดับที่ถูกต้อง, เช่น:

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/url][/img]

เป็นคำสั่งที่ผิด และจะทำให้ข้อความของคุณถูกลบทิ้ง.

ขึ้นไปข้างบน
การแสดงรูปภาพในข้อความที่พิมพ์ตอบ
การแทรกรูปภาพลงในข้อความ

BBCode สามารถแทรกรูปภาพลงในข้อความ. มี 2 อย่างที่สำคัญคือ; บางคนไม่ชอบรูปภาพเยอะๆในข้อความ และรูปภาพนั้นจะต้องอยู่ใน internet (ไม่ใช่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, ยกเว้นว่าคุณจะส่งมันขึ้น server). ดังนั้นคำสั่ง phpBB จึงไม่ใช่คำสั่งเก็บรูปภาพลง internet. คุณจะต้องใส่ตำแหน่ง URL ของรูปภาพไว้ระหว่างคำสั่ง [img][/img] เช่น:

[img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ว่าคุณสามารถใช้ร่วมกับคำสั่งข้อความเชื่อมโยง [url][/url], เช่น

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]

จะได้ผลเป็น:
ขึ้นไปข้างบน
อื่นๆ
จะใส่คำสั่งของตัวเองได้หรือไม่?

ไม่ได้

ขึ้นไปข้างบน
  
copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com